فرآیند طراحی

فرایند طراحی حرکتی است که از مطالعات و آنالیز آغاز می شود . سپس اتود دستی و مدلینگ سه بعدی را در ادامه راه شاهد هستیم. در عصر حاضر طراحی به صورت تخصصی پیگیری می شود و به عنوان مثال یک تیم صرفا به طراحی نما یا لند اسکیپ می پردازد. در خارج از ایران سالیان متمادی است که طراحی کافه و رستوران با توجه به ریزه کاری ها و الزامات اجرایی خاص خود در مجموعه هایی مانند illy ,starbucksفقط توسط تیم های متخصص انجام می گیرد تا ضمن کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان ,امکان بروز خلاقیت بیش از پیش ایجاد شود.تیم طراحی گروه ebuycoffee با عنوان MSMSTUDIOدر این مسیر گام نهاده تا شرایطی را فراهم آورد که طراحی کافه و رستوران بیش از پیش به صورت تخصصی در داخل کشور پیگیری شود و با توجه به تمرکز بر روی طراحی چنین فضاهاییبه ایجاد فضاهای جدید و نو آورانه کمک کند.

نحوه فعالیت در تیم طراحی به اینگونه است که بعد از بررسی و آنالیز فضای مورد نظر برای ایجاد کافه و یا رستوران , با هم فکری با کارفرما ابتدا خواسته های کارفرما دریافت می شود و با توجه به استاندارد های موجود و قوانین حاکم بر ارگانهای مربوطه مانند اداره بهداشت و اماکن ,پروسه طراحی آغاز می شود.

در ابتدا اتود های اولیه زده می شود و در یک فر آیند رفت و برگشتی با استناد به ریزفضاهای مورد نیاز سعی می شود به سازماندهی فضایی ایده آل نزدیک شویم.

در مراحل بعدی مدل سه بعدی از طرح ایجاد می گردد و این امکان برای کار فرما ایجاد می شود تا طرح نهایی شده را قبل از اجرا مشاهده کندو در صورت تصویب نهایی جهت اجرا مقدمات مورد نظر صورت گیرد.

MSMSTUDIOاین قابلیت را دارد تا طرح نهایی را در بازه زمانی مقرر اجرا کند و کار را در حالت نهایی تحویل تیم تجهیز دهد تا مراحل بعدی کار انجام گیرد.